Om byen

Hjertestarter

I januar 2014 fik Simmelkær en hjertestarter, som nu sidder i et skab på muren ved siden af køkkendøren på Simmelkærhus.

Det havde længe været et ønske fra borgernes side, at Simmelkær skulle have en hjertestarter. I første omgang ansøgte byen om et økonomisk tilskud fra Trygfonden, men efter et afslag, besluttede menighedsrådet i samarbejde med borgerforeningen at købe og opsætte hjertestarteren.

Sportspladsen

Simmelkærs sportsplads har i mange år været samlingssted for div. sociale og sportslige arrangementer – som bl.a.: atletik, fodboldtræning/tuneringer, kroketspil/turneringer, petanquespil, byfester m.m.

I dag benyttes sportspladsen hovedsageligt til fritidsaktiviteter som fodbold, petanque og kroket.

Legepladsen

I efteråret 2015 blev legepladsen i Simmelkær nedlagt af kommunen. Legepladsen der efterhånden var blevet noget forfalden, var stadig et sted, som en del børn havde stor glæde af. Da legepladsen lige pludseligt var blevet fjernet, blev det derfor meget synligt, at der stadig var behov en legeplads i Simmelkær.

I 2015 og 2016 blev der arbejdet på at få samlet penge ind til en ny legeplads, bl.a. ved julestuen i 2015 og 2016 – men det var en lang proces, da en legeplads ikke er et helt billigt projekt. Fællesrådet besluttede derfor, at hvis der for alvor skulle  komme gang i sagen, måtte fællesrådet skyde et større beløb i projektet.

Det blev også besluttet, at legepladsen burde ligge mere centralt i Simmelkær, så derfor kom den nye legeplads ikke til at ligge bag ved skolen – men, efter aftale med menighedsrådet, på det grønne areal ved siden af Kirkehuset. Og af forsikringsmæssige og rent praktiske årsager ville det ikke blive borgerforeningen men Simmelkær G&I, der skulle stå som ejer af den nye legeplads.

Samtidig blev der nedsat et legepladsudvalg bestående af: Berit Skovlod Kold, Jon Ovesen og Mette Sørensen, som skulle tage sig af de praktiske forhold omkring bl.a. køb af legepladsredskaber, ansøgning af fonde og godkendelse af projektet ved div. offentlige instanser.

 

I legepladsudvalget nåede man frem til, at den nye legeplads skulle være en “vedligeholdelsesfri” legeplads med stålredskaber fra firmaet ’Vikingleg’ og valget faldt på:

•  Gyngestativ med 3 typer gynger – inkl. fuglerede•  Klatrestativ med motorikbane

•  En karrusel

•  To bord/bænkesæt

•  Faldunderlag af gummimåtter

Legepladsen løb op i ca.165.000 kr. Man havde en startkapital på ca. 60.000 kr. til at købe de første redskaber for – resten af pengene skulle hentes hjem via førnævnte fonde, julestuen og evt. donationer.

Til stort held for vores lille by, kunne man i 2017 ansøge om støtte til specielle “lege- og aktivitetsarealer” fra Borgersamarbejdspuljen i Herning Kommune – se folder her. Derfor blev der i januar 2017 indsendt en ansøgning om støtte til projektet – og stor var glæden, da vi torsdag d. 30. marts 2017 fik officielt tilsagn om, at Herning Kommune ville give et bidrag på 50% af omkostningerne for vores legeplads. Takket være dette bidrag og de øvrige økonomiske midler, projektet har modtaget fra fonde og julestue, kom pengene til hele projektet nu i hus.

Andre formaliteter så som lejeaftale, byggetilladelse og fredningsnævnets godkendelse af pladsen faldt også på plads – så i 2017 var vi endelig klar til at tage det første spadestik til vores nye legeplads!

Tak til ’Fonden af Hammerum Herreds Brandkasse for Løsøre siden 1844’ for støtten til vores projekt – og en personlig stor tak til Erik Johannesen, der har stået for julestuens tombola de seneste mange år.

Krattet

- alle er velkomne i krattet

Krattet er en åben friluftsplads med bålhytte, to sheltere, bålplads, rindende vand og et multetoilet. Krattet ligger ca. 800 meter fra Simmelkær, det er et grønt område på ca. 1 ha. med bæk, krat og træer.

Krattets adresse er Gedhusvej 2B, 7451 Sunds. Alle er velkomne til at benytte Krattet, til gengæld regner vi med, I vil hjælpe med at passe på stedet.

Ønsker du at booke Krattet til en overnatning, kan du gøre det her via dette link til Herning Kommunes hjemmeside.

Kontaktperson vedrørende praktiske ting i Krattet:

Lars Skovhus – tlf.: 21 25 99 46 – mail: skovhus@hotmail.dk

Bålhytte

Kort om krattet

2014

FDF Simmelkær lukker og Simmelkær Borgerforening overtager Krattet.

2011

opførelse af bålhytte.

2006

etablering af multitoilet.

2005

der kommer rindende vand i Krattet og der opsættes sten ved indkørslen, lavet af Sigfred Hagelskjær.

2002 – 2003

der opføres to sheltere og et brændeskur.

2000

FDF Simmelkær køber Krattet og det overgår fra landbrugsjord til friluftsplads.

1997

FDF starter for 3. gang i Simmelkær og får igen lov at benytte Krattet.