Fællesrådet

Fællesrådets formål:

 
  1. At løse arbejdsopgaver og kommunikation til gavn for borgerne i Simmelkær Sogn
  1. At repræsentere sognet udadtil i samarbejde med de enkelte foreninger
  1. At støtte almennyttige formål i Simmelkær Sogn
  1. At koordinere samarbejdet mellem de tilsluttede foreninger oginstitutioner i

Simmelkær Sogn

Fællesrådet består af foreninger i Simmelkær, og det er som udgangspunkt et koordinerende led mellem de enkelte foreninger, således at sammentræf af arrangementer undgås bedst muligt.

Fællesrådet forestår udgivelse af “Kultur & Fritid” hvert år i august.

Fællesrådets øverste myndighed er repræsentantskabet. Det holder møde i april måned hvert år, og består af samtlige tilsluttede foreninger og evt. institutioners bestyrelsesmedlemmer. Optagelse af nye medlemmer sker på det årlige repræsentantskabsmøde i april.

Fællesrådet består af 1 bestyrelsesmedlem fra hver af de tilsluttede foreninger. Fællesrådet skal have formand, kasserer og sekretær.

Der afholdes normalt 1 møde hvert kvartal. Næste repræsentantskabsmøde i Fællesrådet er torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00.

Har du gode ideer til næste års arrangementer i Fællesrådet, så kom til repræsentantskabsmødet, eller kontakt bestyrelsen.

Fællesrådets bestyrelse

Formand

Frederik Hoff

Mobil: 20 23 53 84

Mail: info@landbrugsvogne.dk

Kasserer

Margit Andersen

Mobil: 23 30 61 76

Mail: talundvej@gmail.com

Sekretær

Kirsten Sneftrup

Tlf.: 97 14 33 68

Mail: arki98@hotmail.com