Medlemskab af Simmelkær Borgerforening.

Dit medlemskab har stor betydning for os.

En borgerforening bliver aldrig større og stærkere end det bagland, som måtte støtte en sådan – såvel moralsk som økonomisk.

Borgerforeningens bestyrelse indgår i dette arbejde, fordi den har en vision og en lyst til at gøre en forskel!

Bestyrelsen kan imidlertid ikke drive en borgerforening alene. Vi kan ikke både agere kreative, fremsynede, passe forsamlingshuset, fællesarealer, arrangere spændende aktiviteter i og for byen, søge fonde osv. uden støtte fra beboerne i byen.

Kort sagt, så behøver vi et engagement. Også fra dem, som ikke nødvendig har lyst til at være i bestyrelsen, men så måske i en interessegruppe, en aktivitetsgruppe, handymen/kvinder m.m. som synes, at byen skal udvikle sig og være og blive et endnu bedre sted at bo for os, som bor her, og for dem som måtte flytte til. 

Vi vil påskønne ethvert medlemskab og ethvert bidrag af interesse- eller arbejdsmæssig karakter! 

Det vil derfor være rigtigt dejligt, hvis du/I og jeres familie ville være medlem af Borgerforeningen, og ad den vej bidrage til, at Borgerforeningen og bestyrelsen bevarer entusiasmen og det gode humør – og ikke mindst får byen til at “gro” i såvel tanke som handling. 

Det koster ikke alverden, men mange bække små… vil gøre en stor forskel!