Borgerforeningen

Simmelkær Borgerforening har til formål at medvirke til udvikling af lokalsamfundet i Simmelkær og omegn.
Foreningen driver tillige forsamlingshuset Simmelkærhus, som anvendes til møder, arrangementer og fester.

Borgerforeningens opgave falder i 3 dele:

  • At være talerør for borgerne overfor kommunen. (Det høres altid lidt bedre, når vi er mange)
  • At drive og udleje Simmelkærhus. 
  • At forestå eller deltage i arrangementer for borgerne i byen. (Brunch, sogneaftner, fællesspisning m.m.)
Borgerforeningens bestyrelse

Thomas Kristensen

Formand

Mobil: 2166 0634
Mail: formand@simmelkaer.dk

 

Jean Eden

kasserer/SEKRÆTÆR

Mobil: 2945 9084
Mail: kasserer@simmelkaer.dk

Frederik Hoff

Menigt medlem

Mobil: 2023 5384
Mail: info@landbrugsvogne.dk

Lis Carlsen

menigt medlem

Mobil: 3043 7778
Mail: liscarlsen@live.com

Dorthe Vindbjerg

menigt medlem

Mobil: 2668 7437
Mail: dorthe1969@hotmail.com

Berit Pedersen

menigt medlem

Mobil: 2879 6954
Mail: ibka61@hotmail.com

Mogens Andersen

menigt medlem

Mobil: 4059 1133
Mail: mogens400@live.dk

Opgavefordeling

Har du kommentarer eller spørgsmål til en af nedenstående opgaver, så tage endelig fat i en af de ansvarlige

Fællesrådet

Frederik

Simmelkærhus

Frederik og Thomas

Krattet

Frederik og Lis Carlsen

Landsbykontaktudvalget

Thomas og Dorthe

Renovering og vedligehold

Frederik og Thomas

Mødereferater fra generalforsamlinger

Klik på datoen for at læse referatet