Ny legeplads i Simmelkær
- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Ny legeplads i Simmelkær


Som mange sikkert ved blev legepladsen i Simmelkær nedlagt af kommunen i efteråret 2015. Legepladsen var efterhånden blevet noget forfalden, men var stadig et sted, som en del børn havde stor glæde af. Da legepladsen lige pludseligt var blevet fjernet, blev det derfor meget synligt, at vi rent faktisk bør have en legeplads i Simmelkær.
 


Siden har der været arbejdet på at få samlet penge ind til en ny legeplads, bl.a. ved julestuen i 2015 og 2016 – men det er en lang proces, da en legeplads ikke er et helt billigt projekt. Derfor blev det besluttet i fællesrådet, at for at der for alvor kunne komme gang i sagen, ville fællesrådet skyde et større beløb i projektet.


Det blev også besluttet, at legepladsen burde ligge mere centralt i Simmelkær, så derfor kommer den nye legeplads ikke til at ligge bag ved skolen – men, efter aftale med menighedsrådet, på det grønne areal ved siden af Kirkehuset. Og af forsikringsmæssige og

rent praktiske årsager ville det ikke blive borgerforeningen men Simmelkær G&I, der kom til

at stå som ejer af den nye legeplads.


Samtidig blev der nedsat et legepladsudvalg bestående af: Berit Skovlod Kold, Jon Ovesen og Mette Sørensen, som skulle tage sig af de praktiske forhold omkring bl.a. køb af legepladsredskaber, ansøgning af fonde og godkendelse af projektet ved div. offentlige instanser.


I legepladsudvalget nåede man frem til, at den nye legeplads skulle være en ’vedligeholdelsesfri’ legeplads med stålredskaber fra firmaet ’Vikingleg’ og valget faldt på:


•  Gyngestativ med 3 typer gynger – inkl. fuglerede

•  Klatrestativ med motorikbane

•  En karrusel

•  To bord/bænkesæt

•  Faldunderlag af gummimåtter

Legepladsen ville løbe op i ca.165.000 kr. På stående fod havde man en startkapital på ca. 60.000 kr. til at købe de første redskaber for – resten af pengene skulle hentes hjem via førnævnte fonde, julestuen og evt. donationer.


Til stort held for vores lille by, kunne man i 2017 ansøge om støtte til specielt ’lege- og aktivitetsarealer’ fra Borgersamarbejdspuljen i Herning Kommune - se folder her. Derfor blev der i januar indsendt en ansøgning om støtte til projektet – og stor var glæden, da vi torsdag d. 30. marts 2017 fik officielt tilsagn om, at Herning Kommune ville give et bidrag på 50% af omkostningerne for vores legeplads. Takket være dette bidrag og de øvrige økonomiske midler, projektet har modtaget fra fonde og julestue, er pengene til hele projektet nu i hus.


Andre formaliteter så som lejeaftale, byggetilladelse og fredningsnævnets godkendelse af pladsen er også faldet på plads – så om lidt er vi er endelig klar til at tage det første spadestik til vores nye legeplads! Invitation til opsætning af legeplads.


Tak til ’Fonden af Hammerum Herreds Brandkasse for Løsøre siden 1844’ for støtten til vores projekt – og en personlig stor tak til Erik Johannesen, der har stået for julestuens tombola de seneste mange år.


Med venlig hilsen

Fællesrådet
Læs også: Simmelkær bygger for 23 børn - AOH og Så kan der leges i Simmelkær - SGA

27. oktober 2019, kl. 15.00

Borgerforenigen


Bankospil i Simmelkærhus31. oktober 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Leo Skaaning - Min barndom på Vesterbro7. november 2019, kl. 19.00

Fællesrådet


Sogneaften i Simmelkærhus. "I skyggen af jernkorset" Om at være barn af en nazist.14. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Efterårsfest. Besøg fra Ilskov28. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Bodil Toftdahl: Blandt danskere i Canada30. november 2019, kl. 14.00

Menighedsråd & Borgerforenigen


Julestue


www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018