Erhverv før i tiden
- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Erhverv før i tiden


Simmelkær's erhvervsliv bestod før i tiden af et bredt udvalg af virksomheder, hvor der var plads til flere erhvervsdrivende indenfor samme fag. Billedet nedenfor er fra Viktor Majlund's cykelværksted.

Simmelkærhus

På nedstående liste ses et lille udvalg af nogle af de virksomheder, der har været i byen:
For at komme videre med emnet "Erhverv i Simmelkær i gamle dage" har Berit og Jon lavet et skema til at fylde de oplysninger i, de gerne vil have.


Skemaet blev uddelt på mødet i Simmelkærhus 2. oktober 2013. Det kan også fås hos enten Berit eller Jon - eller downloades og printes ud her.


Skema som .doc-fil: skema.doc (velegnet, hvis man skriver på maskine og sender det pr. e-mail)


Skema som .pdf-fil: skema.pdf (velegnet, hvis man skriver i hånd og afleverer fysisk)


Nedenfor er et eksempel på et skema fyldt ud med de oplysninger og billeder, som fandtes på daværende tidspunkt: Eksempel på udfyldt skema


Skemaet med oplysninger kan som sagt mailes eller afleveres til enten Berit eller Jon - og gerne snarest.


Venlig hilsen

Berit Skovlod Kold

Hodagervej 13

Simmelkær

7451 Sunds

tlf. 21 29 45 65

e-mail: berit@skovlod.eu


Jon Ravnholt Ovesen

Hodsagervej 39

Simmelkær

7451 Sunds

tlf.: 97 14 31 51/51 34 19 60

e-mail:jon@hodsagervej.dk27. oktober 2019, kl. 15.00

Borgerforenigen


Bankospil i Simmelkærhus31. oktober 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Leo Skaaning - Min barndom på Vesterbro7. november 2019, kl. 19.00

Fællesrådet


Sogneaften i Simmelkærhus. "I skyggen af jernkorset" Om at være barn af en nazist.14. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Efterårsfest. Besøg fra Ilskov28. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Bodil Toftdahl: Blandt danskere i Canada30. november 2019, kl. 14.00

Menighedsråd & Borgerforenigen


Julestue


www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018