Generalforsamling Borgerforeningen
- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Generalforsamling i Simmelkær Borgerforening


Simmelkær Borgerforening afholder ordinær generalforsamling:


Torsdag d. 10. september 2020 kl. 19.30 i Simmelkærhus


Der er spisning kl. 18.00 for borgerforeningens medlemmer


Menu:

Steg flæsk med persillesovs

Frugt med råcreme


Tilmelding til spisning til Berit på tlf.: 2129 4565 - senest d. 3. september 2020.


Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være den fungerende formanden, Jean Eden,

i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.


Kasserer Berit Skovlod Kold - på valg og genopstiller

Menigt medlem Otto Andersen - på valg og genopstiller

Menigt medlem Frederik Hoff - på valg og genopstiller

Menigt medlem Pernille Ugleholt Jensen -  på valg og genopstiller ikke

Formand Dinna Aarhus - udtrådt af bestyrelsen

Menigt medlem Bente Schibsbye - udtrådt af bestyrelsen


Har du lyst til at sidde i bestyrelsen og har i den forbindelse nogle spørgsmål,

er du velkommen til at tage fat i en af os for at høre nærmere.


Se mere om Simmelkær Borgerforening her på siden under Borgerforening.I forbindelse med punkt 5 i dagsordenen

fremsætter bestyrelsen et forslag om vedtægtsændringer.

 

De nuværende vedtægter er fra 1975 og var ved at trænge til et serviceeftersyn.

 

De nye vedtægter er skrevet, så vi undgår problemer fremadrettet i forbindelse med fond- og tilskudssøgning samt ændret, så generalforsamlingens valg og afstemninger i fremtiden kan afvikles mere smidigt og mere tidssvarende.  

 

Bestyrelsen håber at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen, og at I vil stemme for forslaget, så vi ikke skal ud i en ekstraordinær generalforsamling for at kunne vedtage det. De nuværende vedtægter foreskriver, at 1/3 af alle foreningens medlemmer skal være tilstede, for at vedtægtsændringer kan gennemføres.


Vedtægsændringerne kan ses her

 

Vi glæder os til at se jer alle til spisning kl. 18 (husk tilmelding)

eller til selve generalforsamlingen kl. 19.30.


Med venlig hilsen

Borgerforeningens bestyrelse
27. oktober 2019, kl. 15.00

Borgerforenigen


Bankospil i Simmelkærhus31. oktober 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Leo Skaaning - Min barndom på Vesterbro7. november 2019, kl. 19.00

Fællesrådet


Sogneaften i Simmelkærhus. "I skyggen af jernkorset" Om at være barn af en nazist.14. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Efterårsfest. Besøg fra Ilskov28. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Bodil Toftdahl: Blandt danskere i Canada30. november 2019, kl. 14.00

Menighedsråd & Borgerforenigen


Julestue


www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018