Musikskole
- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Simmelkjær Musikskole


Simmelkjær Musikskoles formål er at fremme musiklivet i grænseområdet mellem Herning, Holstebro og Ikast kommu-nale musikskoler. Det sker gennem ansættelse af og formid-ling af kontakt til kvalificerede undervisere, indkøb af instru-menter og ved medvirken til musiske arrangementer.


Foreningen er ikke et alternativ til de kommunale musikskoler men et supplement. Foreningens virke sker i et åbent samarbejde med kirken og foreningslivet i øvrigt.

Regler


  • Der er 3 måneders prøvetid, derefter er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen

(13. august 2018 – 16. juni 2019).

  • Honorar betales hver den 1. i måneden i 10 rater.
  • Afbud fra eleven godtgøres ikke.
  • Undervisningen følger skolernes ferier og fridage (inden for de 10 mdr.)
  • Undervisningen koster 375 kr. pr. måned i 10 mdr. + 75 kr. pr halvår til kopiering

inkl. afgift.

  • For at modtage undervisning kræves husstands/familiemedlemskab af foreningen.

Pris 100 kr. pr. år.


Såfremt man ikke modtager undervisning, er der mulighed for at tegne et støttemedlemskab. Kontakt bestyrelsen og få tilsendt vedtægter og kontingentopkrævning. Pris 100 kr. pr. år.


Instrumenter og musikundervisning

Der tilbydes undervisning i:

Klaver, rytmisk klaver (øvede), keyboard, el-orgel og kirkeorgel

Blokfløjter (gerne hold)

Trommer

El-guitar, akustisk-guitar, el-bas

Harmonika

Trompet

Sang

Violin

Undervisningen foregår i Kirkehuset, Hodsagervej 27 i Simmelkær - lærere:

Chris Lysholt

Helle Majlund

Troels Richter

Jane Wind-Hansen

Simmelkjær Musikskoles bestyrelse


Formand


Kirsten Sneftrup


Tlf.: 28 68 63 34

Næstformand


Hanne Lynderup Madsen


Tlf.: 23 73 78 12Kasserer


Bjarne Møller


Tlf.: 97 14 32 38
Menig medlem


Pia Uldum


Tlf.: 27 14 96 39

Tlf

Arrangementer


Næste år afholder Simmelkær Musikskole generalforsamling onsdag d. 4. marts 2020, kl. 19.30 i "Kirkehuset".


Brochure kan rekvireres ved henvendelse til formand eller kasserer.
27. oktober 2019, kl. 15.00

Borgerforenigen


Bankospil i Simmelkærhus31. oktober 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Leo Skaaning - Min barndom på Vesterbro7. november 2019, kl. 19.00

Fællesrådet


Sogneaften i Simmelkærhus. "I skyggen af jernkorset" Om at være barn af en nazist.14. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Efterårsfest. Besøg fra Ilskov28. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Bodil Toftdahl: Blandt danskere i Canada30. november 2019, kl. 14.00

Menighedsråd & Borgerforenigen


Julestue


www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018