Fællesråd
- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Fællesrådet for Simmelkær Sogn


Fællesrådets formål:


  1. At løse arbejdsopgaver og kommunikation til gavn for borgerne i Simmelkær Sogn


  1. At repræsentere sognet udadtil i samarbejde med de enkelte foreninger


  1. At støtte almennyttige formål i Simmelkær Sogn


  1. At koordinere samarbejdet mellem de tilsluttede foreninger oginstitutioner i

Simmelkær Sogn


Fællesrådet består af foreninger i Simmelkær, og det er som udgangspunkt et koordinerende led mellem de enkelte foreninger, således at sammentræf af arrangementer undgås bedst muligt.


Fællesrådet forestår udgivelse af "Kultur & Fritid" hvert år i august.


Fællesrådets øverste myndighed er repræsentantskabet. Det holder møde i april måned hvert år, og består af samtlige tilsluttede foreninger og evt. institutioners bestyrelsesmedlemmer. Optagelse af nye medlemmer sker på det årlige repræsentantskabsmøde i april.


Fællesrådet består af 1 bestyrelsesmedlem fra hver af de tilsluttede foreninger. Fællesrådet skal have formand, kasserer og sekretær.


Der afholdes normalt 1 møde hvert kvartal. Næste repræsentantskabsmøde i Fællesrådet er torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00.


Har du gode ideer til næste års arrangementer i Fællesrådet, så kom til repræsentantskabsmødet, eller bring ideerne på banen inden den 25 april 2019.Fællesrådet


Formand


Kristian Frederiksen


Mobil: 51 90 06 65

Mail: kilko.dk@gmail.com


Kasserer


Margit Andersen


Mobil: 23 30 61 76

Sekretær


Kirsten Sneftrup


Tlf.: 97 14 33 68

Mail: arki98@hotmail.com27. oktober 2019, kl. 15.00

Borgerforenigen


Bankospil i Simmelkærhus31. oktober 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Leo Skaaning - Min barndom på Vesterbro7. november 2019, kl. 19.00

Fællesrådet


Sogneaften i Simmelkærhus. "I skyggen af jernkorset" Om at være barn af en nazist.14. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Efterårsfest. Besøg fra Ilskov28. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Bodil Toftdahl: Blandt danskere i Canada30. november 2019, kl. 14.00

Menighedsråd & Borgerforenigen


Julestue


www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018