Historie fortsat

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

"Skole og kirke" - fortsat

Udvalgets tegning

Resultatet af de mange års undersøgelser og debat bliver, at folketinget vedtager at bevilge penge til opførelse af 31 kirker, 13 kapeller og 12 præstegårde fordelt på seks finansår. 1891 - 92 blev det til 5 kirker, heriblandt Simmelkjær. Kirkebygningen påbegyndtes i maj 1893, og den indviedes 14. januar 1894.

Kirkegården kunne dog ikke godkendes i første omgang, da der kun var 2 alen til grundvand og der krævedes minimum 3 alen. Der måtte påfyldes 1½ alen jord, og der skete ved frivillig indsats af sognets beboere, som mødte op med hest og vogn og udførte dette betydelige arbejde. Simmelkjær kirkegård blev godkendt 18. januar 1897 og taget i brug 24. januar s.å. ved aftægtsmand Peder Andersens begravelse.

Simmelkær i årstal

 

Klik på kortene for stor gengivelse:

1908

bygges andelsmejeriet.

1911

er der 91 gårde og huse i Simmelkæjr sogn.

1925

d. 10. april bliver Simmelkjær skilt fra Ørre som selvstændig kommune.

1945

 

 

 

bliver Simmelkjær forsamlingshus indviet efter at have henligget delvis opført under den tyske besættelse: man ville ikke fuldføre bygningen af frygt for, at tyskerne så skulle beslaglægge den. Vedtægterne fra oprettelsen i 1938 var gældende, indtil Simmelkær Borgerforening overtog Simmelkærhus i 1975.

1948

i en tørvemose findes 20 dalere, tyske og nederlandske, med årstal 1514 - 1643.

1955

opføres en ny skole.

1957

bygges nyt mejeri.

1959

oprettes sognebibliotek.

1970

sammenlægges Simmelkær med Herning Kommune.

Kilde: Simmelkjær kirke gennem 100 år, redigeret af Ellen Hagelskjær Møller.

 

Opdateret d. 16.3.2012

5. marts 2019, kl. 19.00

Menighedsrådet

 

Filmaften med vinderen af Gabrielprisen 2018 "Kæmpen"

 

7. marts 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Pastor Lisbeth Jakobsen, Ørre:

Johs. V. Jensens novelle "Jørgine"

 

7. marts 2019, kl. 19.30

Simmelkjær Musikskole

 

Generalforsamling i Kirkehuset

 

14. marts 2019, kl. 18.00

Borgerforeningen

 

Spisning før generalforsamlingen

 

14. marts 2019, kl. 19.30

Borgerforeningen

 

Generalforsamling

 

21. marts 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Forårsfest i Ilskov

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018