Erhverv før i tiden

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Erhverv før i tiden

 

Simmelkær's erhvervsliv bestod før i tiden af et bredt udvalg af virksomheder, hvor der var plads til flere erhvervsdrivende indenfor samme fag. Billedet nedenfor er fra Viktor Majlund's cykelværksted.

Simmelkærhus

På nedstående liste ses et lille udvalg af nogle af de virksomheder, der har været i byen:

 

 

 

For at komme videre med emnet "Erhverv i Simmelkær i gamle dage" har Berit og Jon lavet et skema til at fylde de oplysninger i, de gerne vil have.

 

Skemaet blev uddelt på mødet i Simmelkærhus 2. oktober 2013. Det kan også fås hos enten Berit eller Jon - eller downloades og printes ud her.

 

Skema som .doc-fil: skema.doc (velegnet, hvis man skriver på maskine og sender det pr. e-mail)

 

Skema som .pdf-fil: skema.pdf (velegnet, hvis man skriver i hånd og afleverer fysisk)

 

Nedenfor er et eksempel på et skema fyldt ud med de oplysninger og billeder, som fandtes på daværende tidspunkt: Eksempel på udfyldt skema

 

Skemaet med oplysninger kan som sagt mailes eller afleveres til enten Berit eller Jon - og gerne snarest.

 

Venlig hilsen

 

 

 

 

Berit Skovlod Kold

Hodagervej 13

Simmelkær

7451 Sunds

tlf. 21 29 45 65

e-mail: berit@skovlod.eu

 

Jon Ravnholt Ovesen

Hodsagervej 39

Simmelkær

7451 Sunds

tlf.: 97 14 31 51/51 34 19 60

e-mail:jon@hodsagervej.dk

 

16. august 2018, kl. 17.00

Fællesrådet

 

Cykeltur til Krattet – opstart ved Kirkehuset

 

21. august 2018, kl. 17.45

Gymnastikforeningen

 

Line dance starter i Simmelkærhus

 

23. august 2018, kl. 19.00

Sunds Sognegaard

 

Konfirmandindskrivning

 

2. september 2018, kl. 11.00

Menighedsrådet

 

Friluftsgudstjeneste i Krattet med spisning

 

6. september 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Eftermiddagsudflugt

 

16. september 2018, kl. 10.30

Menighedsrådet

 

Familie-høstgudstjeneste med efterfølgende frokost

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018