Sankt Hans 2018

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

16. august 2018, kl. 17.00

Fællesrådet

 

Cykeltur til Krattet – opstart ved Kirkehuset

 

21. august 2018, kl. 17.45

Gymnastikforeningen

 

Line dance starter i Simmelkærhus

 

23. august 2018, kl. 19.00

Sunds Sognegaard

 

Konfirmandindskrivning

 

2. september 2018, kl. 11.00

Menighedsrådet

 

Friluftsgudstjeneste i Krattet med spisning

 

6. september 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Eftermiddagsudflugt

 

16. september 2018, kl. 10.30

Menighedsrådet

 

Familie-høstgudstjeneste med efterfølgende frokost

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018