Generalforsamling Borgerforeningen

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Generalforsamling i Simmelkær Borgerforening

 

Simmelkær Borgerforening afholder ordinær generalforsamling:

 

torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.30 i Simmelkærhus - der er spisning kl. 18.00

 

På valg:

Formand Otto Andersen

Kasserer Bent Balle

Menigt medlem Jens Jørn Madsen

Menigt medlem Peder Sørensen

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden, Otto Andersen,

i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Tilmelding til spisning til Otto Andersen på tlf.: 40 57 70 38

 

Se mere om Simmelkær Borgerforening her på siden under Borgerforening.

 

Med venlig hilsen

Borgerforeningens bestyrelse

 

1. november 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Asbjørn Lyby: Så forskellige sind

- i møde med mennesker

 

4. novemberr 2018, kl. 15.00

Borgerforeningen

 

Bankospil i Simmelkærhus

 

11. november 2018, kl. 9.00

Menighedsrådet

 

Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

 

15. november 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Efterårsfest - besøg fra Ilskov

 

20. novemberr 2018, kl. 17.00

Menighedsrådet

 

Spagettigudstjeneste

 

29. november 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Elena Vass Andersen: Fra Sibirien til Danmark

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018