Generalforsamling Borgerforeningen

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Generalforsamling i Simmelkær Borgerforening

 

Simmelkær Borgerforening afholder ordinær generalforsamling:

 

Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.30 i Simmelkærhus

 

Der er spisning kl. 18.00 for borgerforeningens medlemmer

 

Menu:

Glaseret skinke med flødekartofler og blandet salat

kaffe og kage

 

Tilmelding til spisning til Berit på tlf.: 21 29 45 65 - senest d. 6. marts.

 

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden, Sine Elmer,

i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Sekretær Bente Schibsbye - på valg og genopstiller

Menigt medlem Line Jensen - på valg og genopstiller ikke

Formand Sine Elmer - på valg og genopstiller ikke

Menigt medlem Bent Balle - genopstiller ikke

 

Har du lyst til at sidde i bestyrelsen og har i den forbindelse nogle spørgsmål,

er du velkommen til at tage fat i en af os for at høre nærmere.

 

Se mere om Simmelkær Borgerforening her på siden under Borgerforening.

Læs også vores udkast til nye vedtægter for borgerforeningen.

 

Med venlig hilsen

Borgerforeningens bestyrelse

 

5. marts 2019, kl. 19.00

Menighedsrådet

 

Filmaften med vinderen af Gabrielprisen 2018 "Kæmpen"

 

7. marts 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Pastor Lisbeth Jakobsen, Ørre:

Johs. V. Jensens novelle "Jørgine"

 

7. marts 2019, kl. 19.30

Simmelkjær Musikskole

 

Generalforsamling i Kirkehuset

 

14. marts 2019, kl. 18.00

Borgerforeningen

 

Spisning før generalforsamlingen

 

14. marts 2019, kl. 19.30

Borgerforeningen

 

Generalforsamling

 

21. marts 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Forårsfest i Ilskov

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018