Generalforsamling Borgerforeningen

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Generalforsamling i Simmelkær Borgerforening

 

Simmelkær Borgerforening afholder ordinær generalforsamling:

 

torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.30 i Simmelkærhus - der er spisning kl. 18.00

 

På valg:

Formand Otto Andersen

Kasserer Bent Balle

Menigt medlem Jens Jørn Madsen

Menigt medlem Peder Sørensen

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden, Otto Andersen,

i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Tilmelding til spisning til Otto Andersen på tlf.: 40 57 70 38

 

Se mere om Simmelkær Borgerforening her på siden under Borgerforening.

 

Med venlig hilsen

Borgerforeningens bestyrelse

 

22. april 2018, kl. 10.00

Borgerforeningen

 

Affaldsindsamling med opstart ved Simmelkærhus

 

27. april 2018, kl. 11.00

Simmelkær Kirke

 

Konfirmation

 

3. maj 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Afslutning med hjemmebesøg

og kaffe

 

16. maj 2018, kl. 18.40

Borgerforeningen

 

Rundvisning på Hancock Bryggeriet

 

17. maj 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Udflugt

 

23. juni 2018, kl. 18.00

Fællesrådet

 

Sankt Hans aften i Krattet

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018