Generalforsamling Borgerforeningen

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Generalforsamling i Simmelkær Borgerforening

 

Simmelkær Borgerforening afholder ordinær generalforsamling:

 

torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.30 i Simmelkærhus - der er spisning kl. 18.00

 

På valg:

Formand Otto Andersen

Kasserer Bent Balle

Menigt medlem Jens Jørn Madsen

Menigt medlem Peder Sørensen

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden, Otto Andersen,

i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Tilmelding til spisning til Otto Andersen på tlf.: 40 57 70 38

 

Se mere om Simmelkær Borgerforening her på siden under Borgerforening.

 

Med venlig hilsen

Borgerforeningens bestyrelse

 

16. september 2018, kl. 10.30

Menighedsrådet

 

Familie-høstgudstjeneste med efterfølgende frokost

 

20. september 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Jøren Lysgaard Mikkelsen:

Eventyr for voksne

 

20. september 2018, kl. 19.30

Fællesrådet

 

Jazzkoncert med Grimal/Lindgren Duo

i Simmelkær Kirke

 

28. september 2018, kl. 18.00

Menighedsrådet

 

Tøseaften i Simmelkærhus

 

4. oktober 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Aase Nygaard Knudsen: Grønlandske oplevelser – i dronningens fodspor

 

7. oktober 2018, kl. 10.00

Borgerforeningen

 

Brunch i Simmelkærhus

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018