Generalforsamling Borgerforeningen
- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Generalforsamling i Simmelkær Borgerforening


Simmelkær Borgerforening afholder ordinær generalforsamling:


Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.30 i Simmelkærhus


Der er spisning kl. 18.00 for borgerforeningens medlemmer


Menu:

Glaseret skinke med flødekartofler og blandet salat

kaffe og kage


Tilmelding til spisning til Berit på tlf.: 21 29 45 65 - senest d. 6. marts.


Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden, Sine Elmer,

i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.


Sekretær Bente Schibsbye - på valg og genopstiller

Menigt medlem Line Jensen - på valg og genopstiller ikke

Formand Sine Elmer - på valg og genopstiller ikke

Menigt medlem Bent Balle - genopstiller ikke


Har du lyst til at sidde i bestyrelsen og har i den forbindelse nogle spørgsmål,

er du velkommen til at tage fat i en af os for at høre nærmere.


Se mere om Simmelkær Borgerforening her på siden under Borgerforening.

Læs også vores udkast til nye vedtægter for borgerforeningen.


Med venlig hilsen

Borgerforeningens bestyrelse


31. marts 2019, kl. 10.00

Borgerforeningen


Affaldsindsamling med opstart

ved Simmelkærhus


4. april 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Agnete Lynggaard:

Vi synger, bl.a. forårssange


9. april 2019, kl. 19.00

Menighedsrådet


Sangaften i Kirkehuset


14. april 2019, kl. 11.00

Menighedsrådet


Børne- og familiegudstjeneste

med efterfølgende spisning


25. april 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Læge Dorthe Hagensen, Sunds:

Læge på skoleskibet ’Danmark’


25. april 2019, kl. 19.00

Fællesrådet


Repræsentantskabsmøde,

planlægning af næste års sogneaftener


www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018