Generalforsamling Borgerforeningen

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Generalforsamling i Simmelkær Borgerforening

 

Simmelkær Borgerforening afholder ordinær generalforsamling:

 

torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.30 i Simmelkærhus - der er spisning kl. 18.00

 

På valg:

Formand Otto Andersen

Kasserer Bent Balle

Menigt medlem Jens Jørn Madsen

Menigt medlem Peder Sørensen

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden, Otto Andersen,

i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Tilmelding til spisning til Otto Andersen på tlf.: 40 57 70 38

 

Se mere om Simmelkær Borgerforening her på siden under Borgerforening.

 

Med venlig hilsen

Borgerforeningens bestyrelse

 

6.marts 2018, kl. 19.00

Menighedsrådet

 

Filmaften i Kirkehuset:

Der kommer en dag

 

8. marts 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Harry Jensen, Stauning: Livserfaring

 

8. marts 2018, kl. 19.30

Simmelkjær Musikskole

 

Generalforsamling i Kirkehuset

 

15. marts 2018, kl. 18.00 og 19.30

Borgerforeningen

 

Spisning for medlemmer kl. 18.00

Generalforsamling kl. 19.30

 

22. marts 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Forårsfest i Ilskov

 

25. marts 2018, kl. 11.00

Menighedsrådet

 

Børne- og familiegudstjeneste med efterfølgende spisning

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2017