Musikskole

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Simmelkjær Musikskole

 

Simmelkjær Musikskoles formål er at fremme musiklivet i grænseområdet mellem Herning, Holstebro og Ikast kommu-nale musikskoler. Det sker gennem ansættelse af og formid-ling af kontakt til kvalificerede undervisere, indkøb af instru-menter og ved medvirken til musiske arrangementer.

 

Foreningen er ikke et alternativ til de kommunale musikskoler men et supplement. Foreningens virke sker i et åbent samarbejde med kirken og foreningslivet i øvrigt.

Regler

 

  • Der er 3 måneders prøvetid, derefter er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen

(14. august 2017 – 17. juni 2018).

  • Honorar betales hver den 1. i måneden i 10 rater.
  • Afbud fra eleven godtgøres ikke.
  • Undervisningen følger skolernes ferier og fridage (inden for de 10 mdr.)
  • Undervisningen koster 375 kr. pr. måned i 10 mdr. + 75 kr. pr halvår til kopiering

inkl. afgift.

  • For at modtage undervisning kræves husstands/familiemedlemskab af foreningen.

Pris 100 kr. pr. år.

 

Såfremt man ikke modtager undervisning, er der mulighed for at tegne et støttemedlemskab. Kontakt bestyrelsen og få tilsendt vedtægter og kontingentopkrævning. Pris 100 kr. pr. år.

 

Instrumenter og musikundervisning

Der tilbydes undervisning i:

Klaver, rytmisk klaver (øvede), keyboard, el-orgel og kirkeorgel

Blokfløjter (gerne hold)

Trommer

El-guitar, akustisk-guitar, el-bas

Harmonika

Trompet

Sang

Musikalsk legestue

 

 

Undervisningen foregår i Kirkehuset, Hodsagervej 27 i Simmelkær - lærere:

Bo Pé

Chris Lysholt

Helle Majlund

 

 

Simmelkjær Musikskoles bestyrelse

 

Formand

 

Kirsten Sneftrup

 

Tlf.: 28 68 63 34

 

 

 

 

Næstformand

 

Jette Brinck Andersen

 

Tlf.: 97 12 87 87

 

 

 

 

 

 

Kasserer

 

Bjarne Møller

 

Tlf.: 97 14 32 38

 

 

 

 

 

Arrangementer

 

I foråret 2018 afholder Simmelkjær Musikskole generalforsamling torsdag den 8. marts i Kirkehuset.

 

Onsdag den 11. april 2018 deltager musikskolen i musikgudstjeneste i Simmelkær kirke.

 

Brochure kan rekvireres ved henvendelse til formand eller kasserer.

 

 

22. april 2018, kl. 10.00

Borgerforeningen

 

Affaldsindsamling med opstart ved Simmelkærhus

 

27. april 2018, kl. 11.00

Simmelkær Kirke

 

Konfirmation

 

3. maj 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Afslutning med hjemmebesøg

og kaffe

 

16. maj 2018, kl. 18.40

Borgerforeningen

 

Rundvisning på Hancock Bryggeriet

 

17. maj 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Udflugt

 

23. juni 2018, kl. 18.00

Fællesrådet

 

Sankt Hans aften i Krattet

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018