Musikskole

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Simmelkjær Musikskole

 

Simmelkjær Musikskoles formål er at fremme musiklivet i grænseområdet mellem Herning, Holstebro og Ikast kommu-nale musikskoler. Det sker gennem ansættelse af og formid-ling af kontakt til kvalificerede undervisere, indkøb af instru-menter og ved medvirken til musiske arrangementer.

 

Foreningen er ikke et alternativ til de kommunale musikskoler men et supplement. Foreningens virke sker i et åbent samarbejde med kirken og foreningslivet i øvrigt.

Regler

 

  • Der er 3 måneders prøvetid, derefter er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen

(20. august 2018 – 16. juni 2019).

  • Honorar betales hver den 1. i måneden i 10 rater.
  • Afbud fra eleven godtgøres ikke.
  • Undervisningen følger skolernes ferier og fridage (inden for de 10 mdr.)
  • Undervisningen koster 375 kr. pr. måned i 10 mdr. + 75 kr. pr halvår til kopiering

inkl. afgift.

  • For at modtage undervisning kræves husstands/familiemedlemskab af foreningen.

Pris 100 kr. pr. år.

 

Såfremt man ikke modtager undervisning, er der mulighed for at tegne et støttemedlemskab. Kontakt bestyrelsen og få tilsendt vedtægter og kontingentopkrævning. Pris 100 kr. pr. år.

 

Instrumenter og musikundervisning

Der tilbydes undervisning i:

Klaver, rytmisk klaver (øvede), keyboard, el-orgel og kirkeorgel

Blokfløjter (gerne hold)

Trommer

El-guitar, akustisk-guitar, el-bas

Harmonika

Trompet

Sang

Musikalsk legestue

 

 

Undervisningen foregår i Kirkehuset, Hodsagervej 27 i Simmelkær - lærere:

Chris Lysholt

Helle Majlund

 

 

Simmelkjær Musikskoles bestyrelse

 

Formand

 

Kirsten Sneftrup

 

Tlf.: 28 68 63 34

 

 

 

 

Næstformand

 

Jette Brinck Andersen

 

Tlf.: 97 12 87 87

 

 

 

 

 

 

Kasserer

 

Bjarne Møller

 

Tlf.: 97 14 32 38

 

 

 

 

 

Arrangementer

 

I foråret 2019 afholder Simmelkjær Musikskole generalforsamling torsdag den 7. marts i Kirkehuset.

 

Brochure kan rekvireres ved henvendelse til formand eller kasserer.

 

 

31. marts 2019, kl. 10.00

Borgerforeningen

 

Affaldsindsamling med opstart

ved Simmelkærhus

 

4. april 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Agnete Lynggaard:

Vi synger, bl.a. forårssange

 

9. april 2019, kl. 19.00

Menighedsrådet

 

Sangaften i Kirkehuset

 

14. april 2019, kl. 11.00

Menighedsrådet

 

Børne- og familiegudstjeneste

med efterfølgende spisning

 

25. april 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Læge Dorthe Hagensen, Sunds:

Læge på skoleskibet ’Danmark’

 

25. april 2019, kl. 19.00

Fællesrådet

 

Repræsentantskabsmøde,

planlægning af næste års sogneaftener

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018