Program

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Borgerforeningens program 2017/2018

Efterår 2017

 

 

 

27.08.17

 

31.08.17

 

01.10.17

 

Sensommer svampetur til Talundvej 9 i Simmelkær

 

Cykeltur til Hytteskoven ved Krusbjergvej. - Fællesarrangement

 

Brunch i Simmelkærhus kl. 10.00

 

28.10.17

 

 

Oktoberfest i Simmelkærhus - Fællesarrangement

13.11.17

 

Besøg på egetæpper i Birk kl. 19.00 - Fællesarrangement

02.12.17

 

Julestue i Kirkehuset - Fællesarrangement

 

 

 

Forår 2018

 

 

18.01.18

 

Fællesspisning i Simmelkærhus kl. 18.00 - Fællesarrangement

11.03.18

 

Generalforsamling med spisning kl. 18.00 i Simmelkærhus

21.04.18

 

Rundvisning på Flyvestation Karup

22.04.18

 

Affaldsindsamling kl. 10.00 i Simmelkærhus

16.05.18

 

Besøg på Hancock Bryggeriet i Skive

22. april 2018, kl. 10.00

Borgerforeningen

 

Affaldsindsamling med opstart ved Simmelkærhus

 

27. april 2018, kl. 11.00

Simmelkær Kirke

 

Konfirmation

 

3. maj 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Afslutning med hjemmebesøg

og kaffe

 

16. maj 2018, kl. 18.40

Borgerforeningen

 

Rundvisning på Hancock Bryggeriet

 

17. maj 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Udflugt

 

23. juni 2018, kl. 18.00

Fællesrådet

 

Sankt Hans aften i Krattet

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018