Program

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Borgerforeningens program 2017/2018

Efterår 2017

 

 

 

27.08.17

 

31.08.17

 

01.10.17

 

Sensommer svampetur til Talundvej 9 i Simmelkær

 

Cykeltur til Hytteskoven ved Krusbjergvej. - Fællesarrangement

 

Brunch i Simmelkærhus kl. 10.00

 

28.10.17

 

 

Oktoberfest i Simmelkærhus - Fællesarrangement

13.11.17

 

Besøg på egetæpper i Birk kl. 19.00 - Fællesarrangement

02.12.17

 

Julestue i Kirkehuset - Fællesarrangement

 

 

 

Forår 2018

 

 

18.01.18

 

Fællesspisning i Simmelkærhus kl. 18.00 - Fællesarrangement

11.03.18

 

Generalforsamling med spisning kl. 18.00 i Simmelkærhus

21.04.18

 

Rundvisning på Flyvestation Karup

22.04.18

 

Affaldsindsamling kl. 10.00 i Simmelkærhus

16.05.18

 

Besøg på Hancock Bryggeriet i Skive

6.marts 2018, kl. 19.00

Menighedsrådet

 

Filmaften i Kirkehuset:

Der kommer en dag

 

8. marts 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Harry Jensen, Stauning: Livserfaring

 

8. marts 2018, kl. 19.30

Simmelkjær Musikskole

 

Generalforsamling i Kirkehuset

 

15. marts 2018, kl. 18.00 og 19.30

Borgerforeningen

 

Spisning for medlemmer kl. 18.00

Generalforsamling kl. 19.30

 

22. marts 2018, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Forårsfest i Ilskov

 

25. marts 2018, kl. 11.00

Menighedsrådet

 

Børne- og familiegudstjeneste med efterfølgende spisning

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2017