Bestyrelse

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Borgerforeningens bestyrelse

 

Formand

 

Dinna Aarhus

Mobil: -

Mail: daa@live.dk

 

 

 

 

 

Kasserer/Udlejning af Simmelkærhus

 

Berit Skovlod Kold

 

Mobil: 21 29 45 65

Mail: berit@skovlod.eu

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær

 

Bente Schibsbye

 

Mobil: 40 13 08 45

Mail: bente.schibsbye@gmail.com

 

 

 

 

Menigt medlem

 

Pernille Ugleholt

 

Mobil: 51 24 60 31

Mail: pernilleujensen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Menigt medlem

 

Jean Eden

 

Mobil: 29 45 90 84

Mail: jee-73@hotmail.com

 

 

 

 

 

Menigt medlem

 

Otto Andersen

 

Tlf.: 97 14 31 76

Mobil: 40 57 70 38

Mail: talundvej@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Menigt medlem

 

Frederik Hoff

 

Mobil: 20 23 53 84

Mail: landbrugsvogne@mail.dk

 

 

 

 

 

Opgavefordeling

 

Fællesrådet

 

Pernille, Dinna og Bente

Simmelkærhus

 

Frederik, Jean og Berit

Krattet

 

Dinna og Berit

Landsbykontaktudvalget

 

Frederik og Berit

 

Renovering og vedligehold

 

Frederik, Jean og Berit

 

 

 

31. marts 2019, kl. 10.00

Borgerforeningen

 

Affaldsindsamling med opstart

ved Simmelkærhus

 

4. april 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Agnete Lynggaard:

Vi synger, bl.a. forårssange

 

9. april 2019, kl. 19.00

Menighedsrådet

 

Sangaften i Kirkehuset

 

14. april 2019, kl. 11.00

Menighedsrådet

 

Børne- og familiegudstjeneste

med efterfølgende spisning

 

25. april 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Læge Dorthe Hagensen, Sunds:

Læge på skoleskibet ’Danmark’

 

25. april 2019, kl. 19.00

Fællesrådet

 

Repræsentantskabsmøde,

planlægning af næste års sogneaftener

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018