Besøg på Hospice

 

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Besøg og rundvisning på Anker Fjord Hospice

 

Vil du med ud og besøge Anker Fjord Hospice mandag d. 29. april 2019?

 

Vi mødes kl. 17.00 ved Simmelkærhus - med opsamling i egne biler.

Er vejret til det, kører vi til Hvide Sande Havn, hvor der kan købes lidt at spise.

 

Rundvisningen starter kl. 19.30 og varer ca. 2 timer. Efterfølgende serveres kaffe og kage.

 

Pris for hele arrangementet er kun 40,-

 

Da der er plads til max 30 personer, er det først til mølle...

 

Tilmelding senest 23. april 2019 til Bente Schibsbye,

enten på mobil 4013 0845 eller pr mail: bente.schibsbye@gmail.com

 

 

Med venlig hilsen

Borgerforeningen

31. marts 2019, kl. 10.00

Borgerforeningen

 

Affaldsindsamling med opstart

ved Simmelkærhus

 

4. april 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Agnete Lynggaard:

Vi synger, bl.a. forårssange

 

9. april 2019, kl. 19.00

Menighedsrådet

 

Sangaften i Kirkehuset

 

14. april 2019, kl. 11.00

Menighedsrådet

 

Børne- og familiegudstjeneste

med efterfølgende spisning

 

25. april 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Læge Dorthe Hagensen, Sunds:

Læge på skoleskibet ’Danmark’

 

25. april 2019, kl. 19.00

Fællesrådet

 

Repræsentantskabsmøde,

planlægning af næste års sogneaftener

 

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018