Hjem

 

 

- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Højskolesangaften

Kom og vær med til sangaften i Kirkehuset tirsdag d. 9. april kl. 19.00. Alle er velkomne - tilmelding er ikke nødvendig.

 

Hold fest i Simmelkærhus

Hold din næste fest i vores lokale forsam-lingshus Simmelkærhus. Dejlige lyse lokaler og stort nyrenoveret køkken fra 2013.

 

Læs mere

Ny hjemmeside

Forsiden på Simmelkærs hjemmeside er efterhånden blevet for trang, derfor vil der fremover løbende ske en del fornyelse og ommøblering af siden.

 

 

Besøg på Anker Fjord Hospice

Besøg og rundvisning på Anker Fjord Hospice mandag d. 29. april med opstart fra Simmelkærhus kl. 17.00. Max 30 deltagere - tilmelding til Bente Schibsbye.

Det lokale foreningsliv

På trods af sin størrelse er Simmelkær kendetegnet ved at have et godt og aktivt foreningsliv.

 

Læs mere

Nyt fra biblioteket

Er du kvinde, har du travlt - men vil du stadig følge med i verdenen omkring dig? Biblioteket har lavet et abonnementstilbud, som henvender sig til netop dig.

 

Læs mere

4. april 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Agnete Lynggaard:

Vi synger, bl.a. forårssange

31. marts 2019, kl. 10.00

Borgerforeningen

 

Affaldsindsamling med opstart

ved Simmelkærhus

14. april 2019, kl. 11.00

Menighedsrådet

 

Børne- og familiegudstjeneste

med efterfølgende spisning

25. april 2019, kl. 19.00

Fællesrådet

 

Repræsentantskabsmøde,

planlægning af næste års sogneaftener

25. april 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben

 

Læge Dorthe Hagensen, Sunds:

Læge på skoleskibet ’Danmark’

9. april 2019, kl. 19.00

Menighedsrådet

 

Sangaften i Kirkehuset

www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018